Kurser

Drøm­mer du om at lave dine egne kop­per, skåle, lyses­tager, vas­er, fig­ur­er, reli­ef­fer eller fade? Uanset om du er nyb­eg­y­n­der eller har prøvet at arbe­jde med ler før, har du nu mulighed for at melde dig til et eksklu­sivt keramikkur­sus med max 8 kur­sis­ter på holdet.

Kurs­erne foregår på skønne Islands Brygge i Køben­havn, hvor jeg har indret­tet et lokale i mit keramikværk­st­ed specielt til kurset. Du vil blive under­vist i forskel­lige for­mer for mod­el­ler­ings- og opbygn­ing­steknikker så du har et godt afsæt for at realis­ere dine ideer. Deru­dover vil vi lege med deko­ra­tions­me­toder og glaser­ing. Vi vil tale om form­sprog og lære både det hvide porcelæn og det gro­vere sten­tøjsler at kende.

Se han­dels­betingelser for kurser
Støbekursus

5 tirs­dage / 20 timer

17. maj — 14. juni 2022

Lav din egen støbe­form i gips.

Inten­sivt kur­sus for kun 4 deltagere.
På dette kur­sus lær­er du at lave din egen støbe­form og støbe i den.
Du laver din egen mod­el i ler, som vi derefter laver en støbe­for­men over. Det er  også muligt at prøve at dreje en mod­el i gips. Når for­men er tør, lær­er du at støbe både sten­tøj og porcelæn i den. Den sid­ste gang glaser­er vi dine produkter.
Kur­sus­prisen er inkl. materialer/brændinger

5 tirs­dage // 20 timer
Dato: 17. maj — 14. juni 2022

 

Tid: 17.00 — 21.00
Sted: Thor­shavns­gade 6, 2300 KBH. S

3.500,-

Tilmeld til kursus
Keramikkursus

10 tirs­dage // 35 timer

20. sept — 29.nov 2022

Ingen ledi­ge pladser

På dette kur­sus får du tid til at fordybe dig i et læn­gere under­vis­nings­for­løb med fokus på at skabe dine egne brugspro­duk­ter eller deko­ra­tive fig­ur­er. Vi gen­nemgår forskel­lige mod­el­ler­ings- og opbygn­ing­steknikker og leg­er med deko­ra­tion og glasur­er. Der vil både være fælles intro­duk­tion­er og indi­vidu­el vejled­ning så du kom­mer godt i mål med dine ideer. Uanset om du er nyb­eg­y­n­der eller har prøvet at arbe­jde med keramikken før er du velkom­men på holdet.

Kur­sus­prisen er inkl. ler, glasur/dekoration og brænd­ing. Ønsker du at lave et ekstra stort værk eller en ekstra­ordinær mængde, skal der dog betales ekstra.

10 tirs­dage // 35 timer

Dato: 20. sept.- 29.nov 2022 (efterårs­ferie 18. okt)

Tid: 18.00–21.30
Sted: Thor­shavns­gade 6, 2300 KBH. S

3900,-

Tilmeld til kursus
Keramikkursus

10 tors­dage // 35 timer

22. sept — 1. dec 2022

Ingen ledi­ge pladser

På dette kur­sus får du tid til at fordybe dig i et læn­gere under­vis­nings­for­løb med fokus på at skabe dine egne brugspro­duk­ter eller deko­ra­tive fig­ur­er. Vi gen­nemgår forskel­lige mod­el­ler­ings- og opbygn­ing­steknikker og leg­er med deko­ra­tion og glasur­er. Der vil både være fælles intro­duk­tion­er og indi­vidu­el vejled­ning så du kom­mer godt i mål med dine ideer. Uanset om du er nyb­eg­y­n­der eller har prøvet at arbe­jde med keramikken før er du velkom­men på holdet.

Kur­sus­prisen er inkl. ler, glasur/dekoration og brænd­ing. Ønsker du at lave et ekstra stort værk eller en ekstra­ordinær mængde, skal der dog betales ekstra.

10 tirs­dage // 35 timer

Dato: 22. sept.- 1.dec 2022 (efterårs­ferie 20. okt)

Tid: 18.00–21.30
Sted: Thor­shavns­gade 6, 2300 KBH. S

3900,-

Tilmeld til kursus
Weekendkursus

24. + 25. sep­tem­ber samt

5. okto­ber

Drøm­mer du om at lave keramik? På dette week­end­kur­sus kan du lave dine egne kop­per, skåle, vas­er eller små fig­ur­er. Du bliv­er intro­duc­eret for mod­el­ler­ings- og opbygn­ing­steknikker og får også mulighed for at lege med deko­ra­tion. Vi tager udgangspunkt i dine ønsker og ideer, men du kan også hente inspi­ra­tion i de pro­duk­tek­sem­pler der er til rådighed på værkstedet.

5. Okto­ber mødes vi om afte­nen og glaser­er jeres pro­duk­ter hvorefter de bliv­er brændt. Kur­sus­prisen er inkl. ler, glasur/dekoration og brænd­ing. Ønsker du at lave et ekstra stort værk eller en ekstra­ordinær mængde, skal der dog betales ekstra.

Dato: 24. + 25. sept 2022 samt
5. okto­ber 2022 // 13 timer
Tid: 10.00–15.00 samt 18.00–21.00
Sted: Thor­shavns­gade 6, 2300 KBH. S

1.800,-

Tilmeld til kursus
Weekendkursus

5. + 6. Novem­ber samt

16. Novem­ber

Drøm­mer du om at lave keramik? På dette week­end­kur­sus kan du lave dine egne kop­per, skåle, vas­er eller små fig­ur­er. Du bliv­er intro­duc­eret for mod­el­ler­ings- og opbygn­ing­steknikker og får også mulighed for at lege med deko­ra­tion. Vi tager udgangspunkt i dine ønsker og ideer, men du kan også hente inspi­ra­tion i de pro­duk­tek­sem­pler der er til rådighed på værkstedet.

16. Novem­ber mødes vi om afte­nen og glaser­er jeres pro­duk­ter hvorefter de bliv­er brændt. Kur­sus­prisen er inkl. ler, glasur/dekoration og brænd­ing. Ønsker du at lave et ekstra stort værk eller en ekstra­ordinær mængde, skal der dog betales ekstra.

Dato: 5. + 6. Novem­ber 2022 samt
16. novem­ber 2022 // 13 timer
Tid: 10.00–15.00 samt 18.00–21.00
Sted: Thor­shavns­gade 6, 2300 KBH. S

1.800,-

Tilmeld til kursus