Skip to main content

Kurser

Drøm­mer du om at lave dine egne kop­per, skåle, lyses­tager, vas­er, fig­ur­er, reli­ef­fer eller fade? Uanset om du er nyb­eg­y­n­der eller har prøvet at arbe­jde med ler før, har du nu mulighed for at melde dig til et eksklu­sivt keramikkur­sus med max 8 kur­sis­ter på holdet.

Kurs­erne foregår på skønne Islands Brygge i Køben­havn, hvor jeg har indret­tet et lokale i mit keramikværk­st­ed specielt til kurset. Du vil blive under­vist i forskel­lige for­mer for mod­el­ler­ings- og opbygn­ing­steknikker så du har et godt afsæt for at realis­ere dine ideer. Deru­dover vil vi lege med deko­ra­tions­me­toder og glaser­ing. Vi vil tale om form­sprog og lære både det hvide porcelæn og det gro­vere sten­tøjsler at kende.

Se han­dels­betingelser for kurser
Weekendkursus

24. + 25. sep­tem­ber samt

5. okto­ber

Drøm­mer du om at lave keramik? På dette week­end­kur­sus kan du lave dine egne kop­per, skåle, vas­er eller små fig­ur­er. Du bliv­er intro­duc­eret for mod­el­ler­ings- og opbygn­ing­steknikker og får også mulighed for at lege med deko­ra­tion. Vi tager udgangspunkt i dine ønsker og ideer, men du kan også hente inspi­ra­tion i de pro­duk­tek­sem­pler der er til rådighed på værkstedet.

5. Okto­ber mødes vi om afte­nen og glaser­er jeres pro­duk­ter hvorefter de bliv­er brændt. Kur­sus­prisen er inkl. ler, glasur/dekoration og brænd­ing. Ønsker du at lave et ekstra stort værk eller en ekstra­ordinær mængde, skal der dog betales ekstra.

Dato: 24. + 25. sept 2022 samt
5. okto­ber 2022 // 13 timer

Tid: 10.00–15.00 samt 18.00–21.00
Sted: Thor­shavns­gade 6, 2300 KBH. S

1.800,-

Tilmeld til kursus
Weekendkursus

5. + 6. Novem­ber samt

16. Novem­ber

Drøm­mer du om at lave keramik? På dette week­end­kur­sus kan du lave dine egne kop­per, skåle, vas­er eller små fig­ur­er. Du bliv­er intro­duc­eret for mod­el­ler­ings- og opbygn­ing­steknikker og får også mulighed for at lege med deko­ra­tion. Vi tager udgangspunkt i dine ønsker og ideer, men du kan også hente inspi­ra­tion i de pro­duk­tek­sem­pler der er til rådighed på værkstedet.

16. Novem­ber mødes vi om afte­nen og glaser­er jeres pro­duk­ter hvorefter de bliv­er brændt. Kur­sus­prisen er inkl. ler, glasur/dekoration og brænd­ing. Ønsker du at lave et ekstra stort værk eller en ekstra­ordinær mængde, skal der dog betales ekstra.

Dato: 5. + 6. Novem­ber 2022 samt
16. novem­ber 2022 // 13 timer

Tid: 10.00–15.00 samt 18.00–21.00
Sted: Thor­shavns­gade 6, 2300 KBH. S

1.800,-

Tilmeld til kursus
Firma event // Privat arrangement

3 timers kreativt fællesskab

med max 10 deltagere

Ønsker I at lave noget kreativt sam­men, så er der mulighed for at komme inden­for på et hyggeligt keramikværk­st­ed og få
fin­grene i noget ler.
Jeg guider jer gen­nem forskel­lige måder at arbe­jde med leret på og hjælper jer i mål med nogle fine pro­duk­ter. Man behøver ikke have erfar­ing med keramik for at have en sjov oplevelse.
Når pro­duk­terne er tørre, sørg­er jeg for at glasere dem. I kan reg­ne med at lave 2–4 min­dre pro­duk­ter pr. pers. Efter den sid­ste brænd­ing kan I hente jeres pro­duk­ter på værkstedet.

I kan være 6–10 per­son­er på kurset.

Prisen er inkl. ler, glasur/dekoration og brænd­ing og afhængig af hvor mange delt­ager I er.

Skriv til mig for at aftale nærmere:

Mail: kristina@vildersboll.dk

Tid: min­i­mum 3 timer
Sted: Thor­shavns­gade 6, 2300 KBH. S

Skriv for pris

kristina@vildersboll.dk

Ungdomskeramik

5 tors­dage // 10 timer

27. okt. — 24. nov. 2022

15.30–17.30

Er du mellem 12 og 16 år og har du lyst til at gå til keramik, så er du velkom­men på dette ung­domsh­old. Her kan du lave dine egne kop­per, skåle, vas­er eller små fig­ur­er. Jeg vis­er dig forskel­lige måder at arbe­jde med leret på og uanset om du er nyb­eg­y­n­der eller har prøvet at arbe­jde med ler før er du meget velkom­men. Du får mulighed for at deko­r­erer det du laver på forskel­lige måder og så lær­er du selvføl­gelig også at glaser­er dine ting. Vi går ud fra de ideer du har, men du kan også blive inspir­eret af de pro­duk­tek­sem­pler der find­es på værkstedet.

Kur­sus­prisen er inkl. ler, glasur/dekoration og brændinger. Ønsker du at lave et ekstra stort værk eller en ekstra­ordinær mænge, skal der dog betales ekstra.

5 tors­dage // 10 timer
27. okt. — 24. nov

 

Tid: 15.30 — 17.30
Sted: Thor­shavns­gade 6, 2300 KBH. S

1.500,-

Tilmeld til kursus
Keramikkursus

10 tirs­dage // 35 timer

20. sept — 29.nov 2022

Ingen ledi­ge pladser

På dette kur­sus får du tid til at fordybe dig i et læn­gere under­vis­nings­for­løb med fokus på at skabe dine egne brugspro­duk­ter eller deko­ra­tive fig­ur­er. Vi gen­nemgår forskel­lige mod­el­ler­ings- og opbygn­ing­steknikker og leg­er med deko­ra­tion og glasur­er. Der vil både være fælles intro­duk­tion­er og indi­vidu­el vejled­ning så du kom­mer godt i mål med dine ideer. Uanset om du er nyb­eg­y­n­der eller har prøvet at arbe­jde med keramikken før er du velkom­men på holdet.

Kur­sus­prisen er inkl. ler, glasur/dekoration og brænd­ing. Ønsker du at lave et ekstra stort værk eller en ekstra­ordinær mængde, skal der dog betales ekstra.

10 tirs­dage // 35 timer

Dato: 20. sept.- 29.nov 2022 (efterårs­ferie 18. okt)

Tid: 18.00–21.30
Sted: Thor­shavns­gade 6, 2300 KBH. S

3900,-

Tilmeld til kursus
Keramikkursus

10 tors­dage // 35 timer

22. sept — 1. dec 2022

Ingen ledi­ge pladser

På dette kur­sus får du tid til at fordybe dig i et læn­gere under­vis­nings­for­løb med fokus på at skabe dine egne brugspro­duk­ter eller deko­ra­tive fig­ur­er. Vi gen­nemgår forskel­lige mod­el­ler­ings- og opbygn­ing­steknikker og leg­er med deko­ra­tion og glasur­er. Der vil både være fælles intro­duk­tion­er og indi­vidu­el vejled­ning så du kom­mer godt i mål med dine ideer. Uanset om du er nyb­eg­y­n­der eller har prøvet at arbe­jde med keramikken før er du velkom­men på holdet.

Kur­sus­prisen er inkl. ler, glasur/dekoration og brænd­ing. Ønsker du at lave et ekstra stort værk eller en ekstra­ordinær mængde, skal der dog betales ekstra.

10 tors­dage // 35 timer

Dato: 22. sept.- 1.dec 2022 (efterårs­ferie 20. okt)

Tid: 18.00–21.30
Sted: Thor­shavns­gade 6, 2300 KBH. S

3900,-

Tilmeld til kursus

Vildersbøll © Copyright 2017